logo

热销产品

联系我们

上海亚瓦公司
生产基地·研发中心·展示中心
地址:上海市金山区浦卫公路10585号
电话:021-67320000
传真:021-67320000-888

               
     
上海亚细亚胶粘剂有限公司
 
    上海亚瓦新型建筑材料有限公司
             生产基地-研发中心-展示中心

         地   址:上海市金山区浦卫公路10585号
        电   话:021-6732-0000
        传   真:021-67320000-888


         
[email protected]
       http://www.asa-adhesive.com


在线留言
- 标题
* 联系人
* 手机
- 电子邮箱
- 留言内容